0
0

با سلام

سوال اول:

در شبیه سازی که انجام داده ام ، از دو step یکی برای سیالات و دیگری برای جرم تعریف کرده ام.

در بخش سیالات، بازه زمانی بین 0-15 دقیقه را برای  Time dependent   تنظیم کرده ام، بعد از یک بازه زمانی کوتاه (تقریبا 1دقیقه) نمودار به حالت پایا میرسد.

و تا رسیدن به زمان 15 دقیقه run time به شدت طولانی هست.

سوالی که مطرح هست:

آیا راهی وجود دارد که بتوان بعد از رسیدن به زمان پایا شدن مسئله، حل سیالات را متوقف کرد ،

و  از طریق تعریف یک function یا یک پارامتر  دیگری برای بخش جرم، بتوانیم سرعت را به صورت پریودیک روی بخش جرم اعمال کنیم؟

 

سوال دوم:

شبیه سازی یک محیط دوار را انجام میدهم ، که شامل فیزیک جرم و سیالات است.

زمانیکه سرعت چرخش را تعریف نکنم( بدون چرخش) compute کنم، غلظت درست محاسبه میشود و نتایج درست است. (غلظت بازه مثبت دارد.)

اما زمانیکه شبیه سازی به همراه تعریف سرعت چرخش، انجام میشود، غلظت عدد منفی نمایش داده میشود. و نتایج اشتباه است.

برای رفع این مشکل چه راه حلی وجود دارد؟

نمایش 0 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت ابتدا