آموزش کامسول سیملب سنتر

معرفی نرم‌افزار کامسول

امروزه علوم بصورت پیوسته بکار گرفته می‌شوند و علومی نظیر مهندسی یا پزشکی، در تعامل با یکدیگر به شکوفایی هرچه تمام‌تر می‌رسند. مقالات و پایان‌نامه‌هایی که از رویارویی علوم مختلف بهره‌ می‌گیرند، بیشتر مورد توجه می‌باشند؛ به ...

شبیه سازی کامسول

آشنایی با قابلیت‌های نرم‌افزار کامسول

در این بخش با استفاده از محیط نرم‌افزار به توضیح قابلیت‌های نرم‌افزار بطور اجمالی می‌پردازیم. ابتدا با فضای ابعادی تعریف شده در نرم‌افزار آشنا می‌شویم سپس ماژول‌های نرم‌افزار را به نمایش گذاشته و به بیان مفهوم چند فیزیکی ...

سیملب سنتر

آشنایی با کتابخانه نرم‌افزار کامسول

از جمله قابلیت‌های مهم نرم‌افزار کامسول، کتابخانه قدرتمند متشکل از مثال‌های بی‌شمار از ماژول‌های متنوع نرم‌افزار و راهنمای بسیار خوب آن است. بطوریکه تنها باصرف زمان می‌توان با استفاده از این دو گزینه، بصورت خودتعلیم به یا ...

شبیه سازی کامسول

مدل‌سازی یک مساله چند فیزیکی

در این مقاله قصد داریم با یک شبیه‌سازی چند فیزیکی در نرم‌افزار کامسول آشنا شده و ببینیم بطور کلی صفر تا صد یک مدل و ارزیابی آن چگونه است. سعی بر این است که مدلی جامع انتخاب شود که فیزیک آن برای اغلب دانش‌پژوهان گرامی آشنا ...

سیملب سنتر

کار با هندسه در درخت شبیه‌سازی

آموزش  نرم‌افزار بطور کلی به دو دسته‌ی پروژه محور و شناخت توانایی‌های نرم‌افزار در مدل‌سازی مسائل مختلف و انعطاف‌پذیری آن نسبت به تعریف متغیرها، پارامترها، معادلات حاکم و یا نتایج، تفکیک می‌شود. بسیاری به روش آموزشی پروژه ...

سیملب سنتر

کار با پارامترها و تعاریف، متغیرها و توابع

در ادامه‌ی بحث آشنایی با درخت شبیه‌سازی در نرم‌افزار کامسول، در این مقاله قصد داریم با بخش پارامترها، تعاریف، متغیرها، توابع و مباحث مربوط در این حوزه، بحث نماییم. بطور معمول شبیه‌سازی‌ها و بررسی‌های پیرامون یک مدل بصورت ...