مدل‌سازی یک مساله چند فیزیکی

در این مقاله قصد داریم با یک شبیه‌سازی چند فیزیکی در نرم‌افزار کامسول آشنا شده و ببینیم بطور کلی صفر تا صد یک مدل و ارزیابی آن چگونه است. سعی بر این است که مدلی جامع انتخاب شود که فیزیک آن برای اغلب دانش‌پژوهان گرامی آشنا باشد. در اینجا تقابل سیال و جامد، انتخاب گردیده است. که شامل فیزیک سیال، فیزیک جامد و دستگاه مختصات تغییر شکل دهنده در ناحیه سیال می‌باشد. در اینجا منظور از دستگاه مختصات تغییر شکل دهنده همان فیزیک Moving Mesh تحت معادلات Arbitrary Lagrangian-Eulerian یا به اختصار ALE می‌باشد. در مسائل کوپل دوطرفه سیال و جامد، هنگامی که تغییر شکل در جامد، غیرقابل صرفنظر کردن باشد باید در ناحیه سیال از این فیزیک استفاده شود تا مش در ناحیه سیال تحت تاثیر حرکت جامد، تغییرشکل یابد.

تعریف و شبیه‌سازی مدل

فضای مدل‌سازی دوبعدی می‌باشد. جریان آرام بوده و مطالعه در حالت گذرا بررسی می‌گردد. در قسمت File بر روی New کلیک کنید بعد از کلیک بر روی Model Wizard، ناحیه ابعادی دو بعدی را انتخاب فرمایید. از زیرشاخه Fluid Flow، در زیرشاخه Fluid-Structure Interaction گزینه Fluid-Solid Interaction را Add کرده و سپس بر روی Study کلیک کرده و بعد بر روی Time Dependent و در نهایت بر روی Done کلیک نمایید. ادامه‌ی شبیه‌سازی را در ویدئوی زیر دنبال کنید…

ویدئوی مدل‌سازی یک مساله چند فیزیکی

در این ویدئو، توضیحات این مقاله را به همراه شبیه‌سازی مساله چند فیزیکی مذکور را دنبال کنید…

دیدگاه بگذارید

برای درج دیدگاه، لطفا وارد شوید
  مشترک شدن  
اطلاع از